داوطلب و اهدا

چالش های شمال کالیفرنیا چیز جدیدی نیست: فقر، بی خانمانی، جرم و جنایت، چاقی و عدم مشارکت والدین. ما به این چالش‌ها می‌پردازیم که آینده جوان‌ترین و آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه ما را تهدید می‌کند.  

مرکز E، یک سازمان غیرانتفاعی محلی 501(c)(3) متعهد به ایجاد جوامع سالم از طریق آموزش، اشتغال و آگاهی از محیط زیست است. خدمات ما خانواده ها را تقویت می کند که تأثیر مثبتی بر جوامع در حال حاضر و آینده دارد. نتیجه نهایی دستیابی و حفظ خودکفایی شرکت کنندگان است.

شما فرصتی برای کمک به ایجاد تغییر دارید. مشارکت شما در عملیات مرکز E راهی آسان برای حمایت از تلاش‌های ما برای تقویت جوامعمان است.

بهترین راه برای مشارکت این است که اهدای آنلاین یا توسط بازگرداندن فرم تعهد با چکی به E Center Give. همه کمک های مالی از مالیات کسر می شود. مشارکت به هر میزانی امکان پذیر است و در هر زمان از آن استقبال می شود.

از سرمایه گذاری شما در آینده جامعه ما متشکریم.

اکنون اهداء کنید